• HVR_1
  • HVR_2
  • HVR_3
HVR_11 HVR_22 HVR_33


Microgaswash
+ werking
+ geur en schadelijke verbindingen
+ voordelen en nadelen
+ toepassing

ESAS Luchtdeuren
+ werking
+ voordelen en nadelen
+ toepassing

Advies luchtbehandeling

Naar de website van HVRMicroGasWash

In onze dicht bevolkte wereld staan milieu en volksgezondheid hoog op de prioriteitenlijst. Dit maakt dat uitstoot van geur en vluchtige chemische verbindingen maximaal beperkt dient te worden.

Om deze levenskwaliteit te garanderen, ontstaan tal van nieuwe wetgevingen. Steeds meer industrieën reageren uit zichzelf in het kader van ISO 14000. Het doel is emissies efficiënt en betaalbaar onder de grenswaarde te houden voordat ze aan het milieu worden vrijgegeven.

HVR heeft een technologie ontwikkeld die aan deze norm voldoet. Het gaat hierbij om het product FF-AR, een biologisch afbreekbare, onschadelijke vloeistof. FF-AR bindt geurmoleculen (inkapselen) zodat deze niet meer waarneembaar zijn en eventueel uit de luchtstroom kunnen worden gefilterd.ESAS luchtdeuren

Een ESAS luchtdeur creëert een effectieve luchttechnische scheiding tussen verschillende klimaatzones. Anders dan bij een luchtgordijn richt een luchtdeur zich op de oorzaak van het probleem.

Een luchtdeur is bij uitstek geschikt voor het scheiden van temperatuur, stof, geur, insecten of luchtvochtigheid. Voor brochures en overige informatie aanvragen klik hier, of download direct onze brochure over Luchtdeuren via deze link.