• 1
11

Used Equipment

De industriële afvalwaterzuivering beleeft een ‘revival’. Jarenlang was de markt stabiel, tegenwoordig is er weer volop beweging. Bestaande installaties zijn toe aan vervanging of vernieuwing. De zuivering van afvalwater geldt als een van de successen van het Nederlandse milieubeleid.
Met name de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Afvalwater mocht niet zomaar worden geloosd. De industrie heeft sindsdien fors geïnvesteerd in de zuivering en behandeling van het afvalwater.
Een bijkomend effect was dat er in Nederland zuiveringstechnologie werd ontwikkeld, die later over de hele wereld is toegepast, zoals de UASB-reactor. Waar de markt de laatste jaren zich leek te hebben gestabiliseerd, is er nu weer volop beweging merkbaar.
Bestaande nog zeer goede installaties zijn toe aan modernisering, vervanging of uitbreiding toe en lozingseisen in Nederland worden scherper. Daarmee komen veel complete of gedeeltes van gebruikte installaties op de markt.

Used Equipment
BomiTech heeft een groot netwerk van kopers en verkopers in Nederland en tal van andere Europese landen.

MEER WETEN?
Neem contact met ons op
073 6311436 - 06-51191958
info@bomitech.nl